Ozan Atalan

OZANATALAN

YOLO (You Only Live Once)

İstanbul, Senkron Video Art Events, Mixer Arts, 2022

YOLO (You Only Live Once) is a video installation co-produced by Ozan Atalan and Ekmel Ertan to respond to the environments of biological, economic, political, and psychological insecurity and crisis in which we live. YOLO moves from the idea that our lives have turned into a social simulation rooted in our consensus-based socialization and in which we can not truly interfere. Within the installation, we come close to noticing such a simulated environment, represented by an amusement park, only in moments of clear visibility due to the glitches. Something intuitively doesn't feel right. In the postmodern urges of pursuit of happiness, we seek help by connecting our bodies to the post-digital age with more prosthetics and trying to adhere our bodies to its instructions. The gap between the duality of body and mind is in constant expansion. Our minds cannot convince our bodies despite a frantic effort to have fun within a dysfunctional simulation. Within the scope of the exhibition, the word YOLO, one of the linguistic products of modern life, takes on a new meaning that criticizes utilitarian happiness that is detached from reality.

YOLO, You Only Live Once (Sadece Bir Kere Yaşarsın) içinde bulunduğumuz biyolojik, ekonomik, politik, psikolojik güvensizlik ve kriz ortamına bir cevap olarak Ozan Atalan veEkmel Ertan’ın birlikte ürettikleri bir video yerleştirme. YOLO, yaşadığımız hayatın sosyalleşmemizle başlayan, konsensusa dayalı, müdahale edemediğimiz bir simülasyona dönüştüğü fikrinden yola çıkıyor. Yerleştirmede lunaparkın temsil ettiği bu simülasyon ortamını ancak glitch’lerle görünür olan bozulma anlarında fark eder gibi oluyoruz. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Mutluluk arayışı içerisinde çareyi daha fazla protezle bedenlerimizi dijital sonrası ağa bağlamaya ve onun yaşam yönergelerine tabi kılmaya çalışıyoruz. Beden-zihin ikiliğinin makası açılıyor. İşlemeyen bir simülasyon içerisinde histerik eğlenme çabasına rağmen zihnimiz bedenimizi ikna edemiyor. Modern yaşamın dilsel ürünlerinden olan YOLO sözcüğü, sergi kapsamında, gerçekten kopan faydacı mutluluk arayışını eleştiren bir anlam kazanıyor.

Installation Image: Nazlı Erdemirel

Ceylan Önalp's Text on YOLO at Unlimited Publications:

https://www.unlimitedrag.com/post/bosluga-giris-y-o-l-o