Ozan Atalan

OZANATALAN

Broken Romance

Istanbul, Gate-27 Artist Residency, 2021

PVC üzerine dijital baskı, metal, harman tuğla, taş, plastik  (Pp)  

Digital print on PVC, metal, brick, stone, plastic (Pp)


The installation interconnects the FTIR chemical analysis of industrial and mass-produced plastic objects appealing to five senses and maximizing sensory pleasure, together with a natural stone, a (polypropylene) plastic replica of the stone and a wall section in a metal cage.

Drawing attention to the misuse of the plastic linguistically and practically, the work questions the nature of inorganic plastics with scientific knowledge obtained through an object-oriented approach to the objects of affection or sensory pleasure that speak to the five senses.

Chemical analysis stems from the desire to understand the intrinsic reality of the substance in a post-truth culture where truth has been replaced by misinformation. However, infographics, which require expert knowledge in order to be understood, turn into an aesthetic experience while preventing the usual perception from accessing the objective information; as is the case in the code constructions of digital culture transformed into interfaces. In this sense, the work, with a deconstructive and object-oriented attitude, connects ecological concerns to the post-digital indifference we live in by questioning the minds whose agencies we postulate in the reconstruction of reality.

 

Enstalasyon; beş duyuya hitap eden ve duyusal zevki maksimize etmek için endüstriyel ve çoklu olarak üretilmiş plastik objelerin FTIR kimyasal analiz sonuçlarını doğal bir taş, taşın Pp moblen (polipropilen) plastik kopyası ve metal kafes içindeki duvar kesiti ile bir araya getiriyor.

Plastik kelimesinin günlük hayattaki yanlış kullanımı ile birlikte günlük hayatlarımızdaki plastik kullanımına dikkat çeken çalışma, inorganik plastiğin doğasını nesne yönelimli bir şekilde her biri beş duyuya yönelik zevk objeleri üzerinden elde edilen bilimsel bilgi ile sorguluyor.

Kimyasal analiz, hakikatin yanlış bilgi ile ikame edildiği hakikat sonrası kültürde nesnenin kendi gerçeğini anlamaya duyulan istekten kaynaklanıyor. Ancak anlaşılması için uzmanlık bilgisi gerektiren infografikler, olağan algının gerçeğe ulaşmasını engellerken estetik bir deneyime dönüşüyor; dijital kültürün kodsal inşasının arayüzlere dönüşmesinde olduğu gibi. Bu anlamda ekolojik kaygıları yapıbozumcu ve nesne yönelimli bir tavırla, yaşadığımız dijital sonrası umursamazlık ve gerçeğin yeniden inşasındaki yetkilerini kabul ettiğimiz akılların sorgulamasıyla birbirine bağlıyor.

 

Thanks to Sabanci University's Chemistry Labs for the collaboration.

Photos by Nazlı Erdemirel

 

https://www.gate-27.com/en/ozan-atalan-collection