Ozan Atalan

OZANATALAN

AntiSomething | Karşı Bir Şey

Istanbul, 2021

Curated by Ozan Atalan

 

 

At present, people see fogs, not because there are fogs, but because poets and painters have taught them the mysterious loveliness of such effects.

Oscar Wilde, The Decay of Lying

In a world that is really upside down, the true is a moment of the false.

Guy Debord, Society of Spectacle

The dismantled taboos, and the border-wanderings between them, worldwet, on a meaning hunt, on a meaning escape.

Paul Celan

 

The vast information flow, sharply changing social norms, over-digitalization, economical and political turmoil, chaos and ambiguity, and contemporary existential anxieties supported by climate crisis and the pandemic inevitably led to questioning the current systems of thinking. Rationalism, as a tool for meaning-creation, constantly attempts to legitimate human-centric measures over the perception of life and nowadays does not seem to be able to respond to the psychological needs of the individual for true happiness. Stranded in the utopia of meaninglessness, why do the current meanings interrupt our authentic diaologue with the world? Some aspects of rational thinking are in guise of life turning into digital representations with the rise of digital communication – seeing the world solely as a place to be designed. Retracing back to the roots of mimetic theory for artistic representation, reproducing either the objective reality from a Platonic perspective or the cognitive introspection from an Aristotelian standpoint fails in comprehending the chaotic structure of our current times. This failure highlights the world’s epistemological unsteadiness, becomes more visible and feels more real in the analogical link between ‘life in pandemic’ and ‘a dystopian movie’. Rather than the popular conception of art imitating life, the exhibition poses an interest on the anti-mimetic idea of life resembling artistic creation. Within such an interplay between both, it deploys absurdity as alternative to the pure reason and logic in order to search for other possible or non-possible ways of appreciating the world.The lack of models, fiction, ideals, contemplations and mimicry allows a deviation from the mimetic norms of reproducing the phenomena via art. Raising the questions ‘could meaning exist outside the context?’, ‘in what other ways can rationalism be considered to recreate meaning?’, ‘is there meaning beyond rational thinking?’, ‘does it help unlearning and relearning the meaning to subvert rational thinking?’, the exhibition searches for ways of a new perception through life that doesn’t filter or consider the world as raw material for an over-rationalized human contemplation.

•••

Asıl dünyaların idealar, duyusal dünyanın ise ideaların yansımasının olduğu; yani içinde taklit barındıran dünyanın tam da karşısında duran Karşı Bir Şey; görmediğimiz veya görmezden geldiğimiz mevcut düşünme şekillerimizdeki konuları ele alıyor. Bazı sanatçıların performatif olarak eleştirdiği, bazılarının gözlemci olduğu konular bazen kalabalıklar arasında yürürken, bazen hata veren bir kodun içinde, terkedilmiş bir madenin en karanlık bölgesinde veya medyanın rasyonalitesinin sınırlarını sorgulayarak karşımıza çıkıyor. Karşı Bir Şey, var olan düşünme şekillerimize eleştiri getirirken doğru bilgiyi farklı kelimelerle, söylemlerle, şeylerle bulmak için absürt dile başvuruyor.

Selma’nın Beyaz Saray’ın önünde yürüyerek başlayan performansı “Hiçbir Fikrin Yok“ sizi Barın Han’ın içine hiçbir fikriniz olmadan yürüyemeye davet ediyor.  Sanatın ne olmadığına ilişkin söyleme Demoscene ile birlikte fikir yürütün, sistem çöktüğünde ortaya çıkan hata kodunu Attila ile beraber aklınızın bir köşesinde tutun. Gün içinde pek de kullanmadığınız bir harfin sesine doğru ilerleyin, bu harf size Eda Sütunç’un cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği nedeniyle Türkiye'de devam eden insan hakları ihlallerine ve eşitlik mücadelesine bir tepkidir. Dinleyin.  Karşınıza çıkan yarı karanlık odaya girin ve gerçeklikten kopmayacak kadar gerçekçi, eleştirmeye yetecek kadar uzak kalın. Burası Ozan’ın Mental Atık’ı. Az sonra, durduğunuz yerden dünyayı biraz ufak göreceksiniz. Selma burada “aidiyetimizi belirleyebildiğimiz şu anda yer tutan, tanımlayamadığımız ‘biz’i ya da gelecekti bizi tahayyül ediyor” olacak. Sonrasında ise Jon Perez’in sizi dünyaya gerçeklikle kurguyu harmanladığı Gradyan Azalma enstalasyonu bekleyecek. Chongha Peter Lee’nin gözünden ise bugünün kurgularının pembe diziye dönüşmüş hailini absürt bir dil ile izleyeceksiniz.  Aslında tam da nerede durduğunuzu bilmediğiniz bir noktada Viktor sizi eski maden kuyularını ve endüstriyel atıkların içine atıyor olacak. Buradan çıkınca kendinizi tamamen gerçek bir dünyada, kamera arkasındaki erkek sesinin yönlendirmesiyle mutlu gözükmeye çalışan Endam’ı göreceksiniz. Tüm bu fikrimizin olduğu/olmadığı performansların sonunda ise Eli’ın yaşam ve ölüm temsili ile karşılaşacaksanız. Derin bir nefes alın artık ormanda sadece ağaç ve siz varsınız.

Tüm bunlar “Karşı Bir Şey” - yani distopik bir filmin parçası.

Esra Özkan

•••

 

 

I n t e r v i e w s / T e x t s / P r e s s : 

 

 

https://www.unlimitedrag.com/post/kar%C5%9F%C4%B1-bir-%C5%9Fey-anti-something   by Ceylan Önalp

https://www.studiomercado.com/amp/diyalog-senkron-video-beste-kopuz-eda-sarman-ozan-atalan

https://bantmag.com/karsi-bir-sey-ile-video-sanatina-cogulcu-bakis/