Ozan Atalan

OZANATALAN

Homo-somnium

Middle East Technical University, Ankara, 2017

Rationalism and imagination could work well together considering the fact that human is a holistic being in whose mind thought and feeling can not be separated. We call illusions of our creation, which most of the time can not be explained with logical reasoning, as social reality, but we can consider scientific facts or underrated realities that are outside mainstream perception as imagination. Therefore this work presents an alternative perception of reality where 2+2 could equal eternity, unlike the dystopic worlds of 2+2=5, the motto of a perceptual mutation in George Orwell`s 1984 and 2+2=4, as admired by a society ruled by solid rationalism where imagination means sickness.

Rasyonalizm ve düş gücü bir arada yürüyebilir çünkü insan duygu ve düşüncenin birbirinden ayrılmadığı bütünsel bir varlıktır. Kendi yarattığımız, çoğu zaman mantık kurallarıyla açıklanamayan illüzyonlara sosyal gerçeklik diyoruz ama popüler algıya maruz kalmadığı için ilginç gelen bilimsel gerçekliklere ya da doğada adını dahi duymadığımız varlıklara düş ürünüymüş gibi bakabiliyoruz. Bu yüzden George Orwell`in 1984`ündeki, objektif gerçekliğin algısal mutasyona uğramasının mottosu olan 2+2=5`in hüküm sürdüğü ya da Yevgeny Zamyatin`ın Biz`indeki gibi katı rasyonalizmin yönettiği ve 2+2=4`un hükmettiği distopik dünyalar yerine, 2+2`nin sonsuzluk edebildiği, zamanı metafor olarak kullandığım insan merkezci algımıza alternatif bir gerçeklik algısı sunmak istedim.