Ozan Atalan

OZANATALAN

Kabul | Acceptance

Istanbul

Decadence could be organic or inorganic. Our biological existence already subjects to an organic decay and this a process in which `what it is` and `what it has to be` are in congruence. But the corruption of culture is an inorganic form of decadence and requires fiction. At this point, that`s the question: which one is decadent: a foolproof table within the rules of etiquette, or a table which simulates perfection by fulfilling the cultural codes despite lack of any function­­? In other words, a perfected decline.

Dekadans organik ya da inorganik olabilir. Önüne geçilemez biyolojik bir bozulma içindeyiz. Bu, olanla olması gerekenin uyum içinde olduğu doğal bir süreç. Ancak kültürel bozulma, dekadansın inorganik bir biçimi ve kurgu gerektiriyor. Bozulmanin kurgusunu. Bu noktada asıl sorumsa şu: dekadans hangisi; kültürün belirlediği kalıplara, adabi muaserete uygun dört dörtlük bir yemek masası mı? Yoksa bu kalıpların gerektirdiği yeri almış, bu yüzden her türlü aksaklığına ve kullanilamazligina rağmen üzerinde uzlaştığımız mükemmelleşmiş bir bozulma mı?