Ozan Atalan

OZANATALAN

Kabul | Acceptance

Istanbul, 2017

Which one is decadent: a foolproof table within the rules of etiquette, or a table which simulates perfection by fulfilling the cultural codes despite lack of any function­­? In other words, a perfected decline.

Dekadans organik ya da inorganik olabilir. Önüne geçilemez biyolojik bir bozulma içindeyiz. Bu, olanla olması gerekenin uyum içinde olduğu doğal bir süreç. Ancak kültürel bozulma, dekadansın inorganik bir biçimi ve kurgu gerektiriyor. Bozulmanın kurgusunu. Bu noktada asıl sorumsa şu: dekadans hangisi; kültürün belirlediği kalıplara, adabı muaşerete uygun dört dörtlük bir yemek masası mı? Yoksa bu kalıpların gerektirdiği yeri almış, bu yüzden her türlü aksaklığına ve kullanılamazlığına rağmen üzerinde uzlaştığımız mükemmelleşmiş bir bozulma mı?
 

Sergi hakkında daha fazla bilgi için linke tıklayınız // For more info about the show, please visit the link and find Decadence/Dekadans:

https://www.dasartproject.com/dekadans-1

Açık Radyo Açık Mimarlık Yayını / Podcast for the show:

http://acikradyo.com.tr/podcast/171585